Workshop voeding en duurzaamheid tijdens de opleiding
Fenomenologie
Graffiti: together we create

Leraren op het Kairos College

Lerarenteams

Op onze school gaan we uit van de autonomie van iedere leerkracht. We geloven dat onze leerkrachten hun enthousiasme en bevlogenheid het beste kunnen overdragen als zij de ruimte krijgen hun lessen zelf vorm te geven. Daarom willen we iedere leerkracht stimuleren zijn of haar scheppend vermogen aan te spreken. Daarnaast geven we de leerkrachten de ruimte om met elkaar samen te werken én te leren. De leerkrachten werken samen in kleinschalige zelfsturende en lerende teams. Onze lerarenopleiding richt zich op de ontwikkeling van het creërende leraarschap:

Toekomstgericht atelier voor Waldorfpedagogie

In september 2016 is de Kairos Lerarenopleiding van start gegaan: een tweejarige voorbereidende trainingscursus voor geïnteresseerde leerkrachten (voortgezet onderwijs) in ons schoolplan. Twaalf zeer enthousiaste deelnemers verdiepen zich in het voortgezet vrijeschoolonderwijs en werken gezamenlijk aan het vormgeven van het onderwijs op het Kairos College. Belangrijke thema’s komen aan bod, zoals:

 • Honderd jaar Waldorf-pedagogie: vanuit de traditie naar de toekomst
 • De waarde(n) van het vrijeschoolonderwijs opfrissen en toepassen
 • Beweeglijk lesgeven in het moment 
 • Verhalen vertellen
 • Duurzaamheid/circulariteit
 • ICT

De opleiding bestond in 2016-17 en 2017-18 uit zes blokken van twee dagen jaarlijks en werd gegeven door verschillende leerkrachten. Studieleiding: Christine Cornelius en Jack Stroop.

Jack Stroop over de Kairos Lerarenopleiding

Hoe ziet de opleiding er uit?
De opleiding vormt een zelflerende gemeenschap van alle leraren en cursisten die meedoen. Ook hier wordt geleerd met handen, hart en hoofd:

 • Bewegingsoefeningen, kunst- en ambachtsvakken: ontdekken wat je kunt; wat je niet kunt, verstand krijgen van je eigen vermogens, overtuigingen en grenzen.
 • Reflecteren; bekende paden onderzoeken, ongekende paden uitstippelen.
 • Oefeningen in verhalen vertellen
 • Lessen ontwerpen, ervaringen inbrengen, collega’s laten ervaren wat jouw vondsten zijn.
 • Werken aan het curriculum van het Kairos College, geïnspireerd door de themawerkgroepen.

Schooljaar 2018/2019. De opleiding gaat na september 2018 door met 7 bijeenkomsten van 1 dag.

We hechten veel belang aan goede coaching van leerkrachten op het Kairos College. We streven ernaar dat de school een zelf-lerend organisme wordt en blijft, waarin leraren worden ondersteund en elkaar blijven inspireren.

Contact. Voor meer informatie over de Kairos Lerarenpleiding kunt u contact opnemen met Christine Cornelius via: info@kairoscollege.nl

Teachers make a difference
Teachers..

Onze deelnemers:

‘Ik wil van harte een kleine middelbare vrijeschool vanaf het allereerste begin vormgeven, mee bouwen..met collega's, met  leerlingen, met ouders en andere betrokkenen en enthousiastelingen. Tintelende ervaringen samen opdoen en uitwerken. Een kleine school met grote idealen heel rustig laten groeien.’

Liselotte Linthorst, leraar Nederlands

‘Volgens mij wordt het Kairos College een plek waar jonge mensen de ruimte krijgen om zichzelf vanuit hun eigen kracht te ontplooien. In het onderwijs staan wezenlijk contact, spel, onderzoek en plezier centraal.’

Floris Edens, specialist online- en social media & leraar Engels in opleiding

‘Ik geloof dat er nood is aan plekken waar kinderen in hun eigen tempo en op een manier die bij hen past, tot bloei kunnen komen, en de vrijeschool is bij uitstek zo’n plaats.’

‘Het Kairoscollege dat ik voor me zie biedt tegenwicht aan de maatschappelijke druk tot relevantie en resultaten en de daaruit voortrollende vraag naar meetbaarheid, door ruimte te blijven bieden aan experiment en spel. Het zal een maatschappelijk relevante school zijn, niet omdat ze meer of minder geslaagde producten van het onderwijs aflevert, maar omdat ze mooie, enthousiaste en evenwichtige mensen de wereld in stuurt, die niet enkel in de schoolbanken hebben gezeten en het periodiek systeem van buiten kennen, maar die met hun vingers in de aarde hebben gewroet, het belang van compost kennen en dan begrijpen welke elementen daar samenwerken.

Het zal dus een plaats zijn waar de mens en haar samenhang met de wereld op de voorgrond staat, waar het contact tussen leraar en leerling niet slechts eenzijdig en zakelijk is, maar waar leerlingen en docenten in een tweerichtingsverkeer iets van elkaar kunnen opsteken. Een veilige plek waar de druk van de ketel kan en waar jonge mensen al onderzoekend en spelend tot ontplooiing kunnen komen en hun verbinding tot andere mensen, tot andere levens en dingen, kunnen ontdekken en bepalen.’

Franka Bauwens, oud-vrijeschoolleerling & student wijsbegeerte

Teun de Leeuw, leraar muziek
Teun de Leeuw, leraar muziek

‘Als ik aan het Kairos College denk, dan denk ik aan een plek waarin leraren en ouders met elkaar samenwerken om de school zo vorm te geven dat de waarde van de vrijeschool floreert.’

Teun de Leeuw

‘Het Kairos College wordt een school waar de mens de norm is.’

Julian Nelissen, vrijeschoolleraar

‘Mijn ideaal: beide scholen in één gebouw, zodat de kleuters al kunnen zien waar ze later naar toe gaan en waar de examenleerlingen kunnen zien waar ze zijn begonnen.’

Mare Riemersma, leerkracht Aardrijkskunde