Meetkunde
Scheikunde
Snijbiet groente verbouwen

Op school

Actueel

Informatie voor nieuwe leerlingen en ouders

Nieuwe leerlingen en ouders zijn van harte welkom op:

Lesjesmiddag #2 Lesjesmiddag #3
Datum: 23-01-2020 Datum: 13-02-2020
Tijd: 15.30 - 16.30 Tijd: 15.30 - 16.30
hier aanmelden hier aanmelden
   
Ouderavond #1 Open Dag
Datum: 12-12-2019 Datum: 29-02-2020
Tijd:19.00 - 20.30 Tijd:10.00 - 14.00
hier aanmelden hier aanmelden
   
  Kairos College
  p/a A Lab
  Overhoeksplein 2
  1031 KS Amsterdam

Lees meer in onze laatste nieuwsbrieven.

 

Je schoolloopbaan

Doorlopend curriculum

Waldorfscholen hebben een doorlopend curriculum (lessenplan) voor kinderen van vier tot achttien jaar. Na de kleuterklas beginnen we de leerjaren te tellen van klas 1 tot en met klas 6. Dit noemen we de onderbouw. Bij klas 7 begint de middelbare school: de middenbouw (klas 7 en 8) en bovenbouw (klas 9 tot en met 12).

Middenbouw: klas 7 en klas 8

De eerste twee jaren op onze school zijn er om te leren én te ontdekken hoe je graag leert, wat je goed kunt, en welk eindexamenniveau bij je past. Je hebt een vaste klas, je leert van elkaar en je mentor leert jou goed kennen.

Samen leren.

Net zoals op de basisschool zit je in klas 7 en 8 met klasgenoten van verschillende leerniveaus in de klas. Veel van de lessen vinden plaats in hetzelfde vaste klaslokaal en de meeste vakken worden gegeven door je mentor. Bij kernvakken zoals vreemde talen en wiskunde werk je al snel meer op je eigen niveau; er blijft veel ruimte om te leren van elkaar en per vak uit te vinden welk niveau bij je past. Bij het dagelijkse periodeonderwijs verwerk je individueel de gezamenlijke lesstof in je periodeschrift. Hierbij kies je zelf manieren waarop je je verder kunt verdiepen in een onderwerp: ga je dit keer onderzoekend te werk, of bijvoorbeeld meer creatief? Zo ontstaat jouw persoonlijke leerroute.

Thema's en activiteiten.

Onderwerpen van Periodes in klas 7 zijn o.a. ontdekkingsreizen, sterrenkunde, poëzie, mechanica, voedingsleer, meetkunde, algebra, toneel. Vaklessen behandelen o.a. tuinbouw, koperslaan, mediawijsheid en programmeren.

Bovenbouw: klas 9 t/m 12

Ook in de bovenbouwklassen zullen het gezamenlijke en het individuele elkaar afwisselen. Het onderwijs op het Kairos College gaat uit van de kracht van samenwerken en het belang van sociale ontwikkeling. Daarom krijg je de periodelessen, bewegingslessen en kunst- en ambachtsvakken (vaklessen) altijd in je eigen vaste klas. Bij de kernvakken zijn er individuele leerlijnen: je werkt toe naar het eindexamen op jouw eigen niveau.

De vormgeving van de bovenbouwklassen is nog in ontwikkeling. Op verschillende middelbare scholen in Nederland worden vormen van meer gepersonaliseerd leren ingevoerd. Wij volgen deze ontwikkelingen met grote belangstelling en gaan daar een eigen vorm aan geven.

Bordtekenening kringloop van de natuur
Kringloop bordtekening

 

Hart, hoofd en Handen

Het onderwijs op het Kairos College is veelzijdig: 

  • je krijgt de kernvakken zoals wiskunde, Engels en geschiedenis, 
  • ambachtelijke vakken zoals hout- en metaalbewerken,
  • kunstvakken zoals muziek, koorzang, tekenen en toneel,
  • en veel beweging: sport en spel.

We noemen dit onderwijs voor hart, hoofd en handen. Het gaat bij ons om ervaren, denken en doen. Deze brede ontwikkeling komt zeker van pas: veelzijdigheid en creativiteit zijn eigenschappen waarmee je je goed voorbereidt op de toekomst. 

Door ons brede lesaanbod ontdek je waar je talenten liggen en waarvoor jij warm loopt. Uiteraard gaat het erom dat je je eindexamen haalt. En wij streven ernaar dat je méér leert. Je ontwikkelt sociale, emotionele en praktische vaardigheden even goed als academische vaardigheden. Zodat je kunt worden wie je bent.

Op het Kairos College willen we je plezier in leren meegeven, dat je nieuwsgierig blijft om te onderzoeken en uit te proberen: je leven lang!

Lessen en rooster

Voorbeeldrooster Kairos College
Voorbeeldrooster

 

Periodeonderwijs

Gedurende je hele schooltijd volg je iedere dag periodeonderwijs. Je werkt dan drie weken lang, iedere dag twee uur, aan één vak of onderwerp. Een groot deel van de jaarlijkse lesstof wordt in de periodes behandeld, op een vakoverschrijdende manier. Bijvoorbeeld 'Ontdekkingsreizigers' bij het vak geschiedenis in klas 7.

Tijdens het periodeonderwijs kun je je echt verdiepen in een vak. Er is ruimte voor van alles: onderzoek, proefjes, presentaties, muziek, tekenen, verhalen, video, filosofie. Je werkt de gezamenlijke lesstof op je eigen niveau uit en stelt je eigen leerdoel vast. Ook kies je manieren waarop je je nog beter kunt verdiepen in het onderwerp. Wil je meer onderzoekend aan de slag? Of bijvoorbeeld creatief?

In het periodeonderwijs zijn er zelden lesboeken en maak je zélf je leermateriaal. In een schrift beschrijf je wat je geleerd hebt, werk je opdrachten uit en maak je illustraties. Afhankelijk van het vak kun je ook een ander medium gebruiken om verslag mee te doen. Zo creëer je je eigen en persoonlijke lesboek of lesverslag. En omdat je dit helemaal zelf hebt gemaakt, ken je de lesstof al behoorlijk goed als je moet gaan leren voor een proefwerk.

Alles hangt met elkaar samen. In het periode onderwijs leer je veel over processen in de natuur en de ontwikkelingen in de wereld. We bekijken de samenhang:  Wat je leert bij geschiedenis heeft vaak raakvlakken bij economie en maatschappijleer, maar ook bij biologie of scheikunde. En dán wordt het pas echt interessant.

Periodeschrift-neerslag
Periodeschrift-neerslag

Kernvakken

Naast het periode onderwijs, waarin een groot deel van de jaarlijkse lesstof wordt behandeld door je eigen mentor, krijg je natuurlijk ook les in de moderne vreemde talen en wiskunde. Deze vakken worden meestal door andere docenten (vakdocenten) gegeven, tenzij je mentor daarvoor gecertificeerd is.

 

Vak- en bewegingslessen

Op het Kairos College krijg je elke dag kunst-, ambacht- en/of bewegingslessen. Houtbewerking, koorzang, textiel, smeden: er komt van alles voorbij in je schoolcarrière. Hiermee leer je je eigen talenten kennen, weet je waar je enthousiast van wordt en kom je soms ook weerstand tegen. Je kunt iets leren door erover na te denken, maar je leert ook veel dingen door ze te ervaren, te doen en te beleven. Daarmee ontwikkel je je veelzijdig en dat levert je veel op: creativiteit, oplossingsgerichtheid, veerkracht en zelfvertrouwen.

Houtbewerking klas 8
Houtbewerking

Verschillende niveau's in een klas

Wij zijn er geen voorstander van dat je op je 12e jaar naar verschillende scholen gaat, gebaseerd op cognitief niveau. Iedereen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen op eigen tempo. De vroege selectie op 12 jaar is vaak nadelig voor leerlingen die zich wat later ontwikkelen: zij krijgen weinig kans om 'op te stromen'. En 'slimme' kinderen worden vanaf hun 12e vaak vooral getraind in academische vaardigheden, terwijl zij ook baat hebben bij het aanspreken van hun creativiteit en juist ook leren door te doen, te bewegen en te maken. 

Op het Kairos College vinden we het belangrijk dat je elkaar kent en waardeert, ongeacht de verschillen. Het gevarieerde lesaanbod biedt je de kans om heel veel vaardigheden te ontwikkelen. Sommige kinderen zijn beter in rekenen, andere kunnen juist goed zingen of houtbewerken. Het zijn allemaal waardevolle talenten! Door samen te werken en leren stimuleer je elkaar en kom je verder. Net als later als volwassenen: Samen vormen we de maatschappij.

Jack stroop over de doorgaande leerweg

 

Samen en individueel

Samen leer je meer

Op het Kairos College vinden we het belangrijk dat je je ten volle kunt ontwikkelen. We stimuleren daarom iedere leerling zijn of haar interesses en eigen leerroute te volgen. Tegelijkertijd vinden we gezamenlijkheid op school belangrijk. Mét elkaar leer je namelijk meer dan alleen! Daarom hebben we een breed lesaanbod dat je gezamenlijk volgt, ongeacht je eindexamenprofiel. Bij onze gezamenlijke vakken kom je in aanraking met zaken waar je zelf niet zo gauw opkomt of die misschien niet in jouw straatje passen. Je ziet dat klasgenoten soms anders dan jij te werk gaan, en leert elkaar in ieders eigenheid waarderen. Juist door samen bezig te zijn, leer je jezelf beter kennen.

Jack Stroop: Verbinding

Persoonlijke leerweg

Op het Kairos College willen we je meegeven dat jij eigenaar bent van je leerproces. Bij het onderwijs in de kernvakken, zoals de moderne vreemde talen en wiskunde, word je gestimuleerd om op je eigen niveau en op je eigen tempo te werken. Wekelijks zijn er vrije werkuren. Je hebt dan ruimte om te werken aan een eigen (korter of langer) project, een eigen onderzoek, een 'start-up' met een groep leerlingen, of een schoolbreed project. 

Stages.

We vinden het  belangrijk dat je tijdens je schooltijd zoveel mogelijk kunt leren, ook van het echte leven en de beroepspraktijk. Je loopt dus een aantal keer stage, bijvoorbeeld in een zorginstelling, een winkel, een horecabedrijf of een ambachtelijk bedrijf.

Portfolio

Op het Kairos College werken we met een persoonlijk portfolio. Hierin beschrijf je jaarlijks je leer- en ontwikkelingsdoelen. Het portfolio helpt je inzicht te krijgen in jouw interesses en kwaliteiten. Het helpt je te reflecteren op jouw manier van werken en leren en de juiste stappen te zetten.

Leerling-mentor-ouder.

Een paar keer per jaar bespreek je samen met je mentor jouw leer- en ontwikkelingsdoelen en jouw jaarproject: je kijkt terug en maakt nieuwe plannen. Ook reflecteer je jaarlijks met je mentor en ouder(s) op je portfolio, je schoolresultaten en eigen projecten.

Kunstonderwijs en meetkunde ineen
Kunstonderwijs en meetkunde

 

Afspraken en protocollen

Het schoolbeleid omtrent te laat komen en verzuim, met conflicten en onwenselijk gedrag leest u hier:

Leerling protocollen

Veiligheidsprotocollen

Sociale veiligheidsprotocollen

 

Vertrouwenspersoon en klachten

Intern Vertrouwenspersoon

Jack Stroop, lerarencoach en Regenboogtrainer, is onze interne vertrouwenspersoon. U kunt contact met hem opnemen per e-mail.

Klachten

We doen ons uiterste best om samen met de leerlingen en ouders een goede leer- en leefomgeving te creëren. Toch kunnen er klachten zijn over de school, de schoolleiding of de medewerkers. Heeft u klachten dan is de procedure als volgt:

  • Betreft de klacht een leerling of iets wat in de klas gebeurt, dan vragen we ouders via e- mail een afspraak met de leerkracht te maken.
  • De leerkracht zal binnen twee dagen via e-mail of telefoon contact met de ouders opnemen.
  • In de meeste gevallen kan het probleem door middel van goed onderling overleg tussen ouders en de leerkracht worden opgelost.
  • Komen de ouders en de leerkracht er niet uit, dan kunnen ouders contact opnemen met de schoolleider.
  • Mocht ook langs deze weg geen oplossing worden gevonden, dan kan er een beroep gedaan worden op de interne vertrouwenspersoon van de school, Jack Stroop.
  • Is dit vanwege de aard van de klacht niet mogelijk of verloopt de afhandeling niet naar tevredenheid, dan kunt u terugvallen op onze klachtenregeling.