tijdlijn oprichting Kairos College visual
organogram Kairos College i.o.

Organisatie

Planning

Schooljaar 2019/2020. Het Kairos College is op 1 september 2019 officieel geopend. De school bestaat nu uit één zevende klas en is gevestigd in A Lab. We streven ernaar de school jaarlijks met 1 of meerdere klassen te laten groeien, dus richten op de aanname van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2020-2021.

Tienercollege

Het Kairos College team werkt aan de realisatie van de doorlopende leerlijn in samenwerking met de vrijeschoolbesturen in de regio Amsterdam: Stichting VVNH (VO) en Stichting Geert Groote Scholen (PO). Een mogelijke optie die onderzocht wordt is de start van een tienercollege, samen met het Geert Groote College en Vrijeschool Kairos.

Wie zijn wij?

Het initiatief voor de oprichting van het Kairos College is in 2014 genomen door: Christine Cornelius, Sascha Holthaus en Nicoline Vink. Zij vormen onze Stuurgroep Kairos College in oprichting. De Stuurgroep wordt op tal van gebieden ondersteund door een groep enthousiaste betrokkenen, waaronder ouders, grootouders, leerkrachten, oud-leerkrachten, oud-leerlingen en rectoren.
We werken in een structuur van uitwisseling en verbinding: naast de Stuurgroep is er een aantal thematische werkgroepen, de Kairos Lerarenopleiding, een communicatiegroep, een ouder-klankbordgroep en de ondersteunende Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos. Daarnaast hebben we veel adviseurs en experts die we consulteren wanneer nodig. Samen maken we de school!

Organogram Kairos College in oprichting
Organogram Kairos College in oprichting

Stuurgroep

Missing media item.

Christine Cornelius

is een drijvende kracht voor alles wat met vrijeschoolonderwijs te maken heeft. Na 44 jaar docent drama te zijn geweest op het Geert Groote College Amsterdam, weet ze haar pensioenstijd uitermate goed te gebruiken door overal ter wereld (China, Nepal, Letland, Israël...) leraren te coachen, de jaarlijkse opbrengst van de herfstmarkt van Vrijeschool Kairos in haar eentje te verveelvoudigen door de verkoop van haar zelfgemaakte jams en kikkers en zich, daarnaast, volledig te wijden aan de Kairos Opleiding voor leerkrachten. Christine Cornelius maakt deel uit van het Toezichthoudend bestuur van Stichting Kairos College.

Sascha Holthaus

heeft als directeur van Vrijeschool Kairos vanaf het begin in 2014 de kracht van vernieuwend vrijeschoolonderwijs weten te vormgeven en bestendigen, ook in de woelige eerste jaren onder het openbaar onderwijs schoolbestuur. Onder haar leiding groeide de school van de start in september 2014 met 89 leerlingen, naar een volgroeide school in een eigen gebouw in 2017. Sascha Holthaus is verantwoordelijk voor een krachtig, zelfsturend lerarenteam dat de school in autonomie en gemeenschap heeft opgebouwd. Op Vrijeschool Kairos wordt vrijeschoolonderwijs gegeven dat sterk geworteld is in traditie, maar ook ruimte heeft voor vernieuwing: met een open blik naar de kinderen en de toekomst. Sascha Holthaus maakt deel uit van het Toezichthoudend bestuur van Stichting Kairos College.

Nicoline Vink

was de projectleider van het Kairos College in oprichting, inmiddels bekleed zij de functie van uitvoerend bestuurder. Zij was de initiatiefnemer voor de oprichting van Vrijeschool Kairos in 2013. Als snel bleek er veel belangstelling van andere ouders en ontstond een actieve stuurgroep die het hele traject ondersteunde. Ondanks vele hobbels in de weg is het uiteindelijk gelukt om Vrijeschool Kairos te starten, niet in de laatste plaats door het doorzettingsvermogen van deze oudergroep. Inmiddels zet Nicoline haar ervaring en expertise in door nieuwe vrijeschool-initiatieven te ondersteunen, met oudergroepen, schoolbesturen en de Vereniging van Vrijescholen. Zij gelooft sterk in de samenwerking van alle partijen om een dergelijk traject tot een succes te maken: met ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en schoolbestuur samen.

Stuurgroep Kairos College
stuurgroep Kairos College
Missing media item.

Stichting Kairos College

Op vrijdag 8 februari 2019 is Stichting Kairos College opgericht! Naast onze Vrienden-Stichting, die in 2015 werd gestart om het oprichtingsproces te faciliteren, hebben we nu ook officieel een eigen schoolbestuur! 

stichtingsbestuur Kairos College
stichtingsbestuur Kairos College

Met de klok mee vanaf linksboven: Julian Nelissen, Simonette Meijer-Donagrandi, Judith Fischer, Sascha Holthaus, Christine Cornelius en Nicoline Vink.

Leraren

Als belangrijke pijler van ons initiatief is sinds september 2016 onze Kairos Lerarenopleiding van start. Met de opleiding creëren we een inspirerende voorbereiding op de onderwijspraktijk van het Kairos College. De twaalf deelnemers verdiepen zich in het vrijeschoolleerplan, krijgen oefening in het creërende leraarschap en werken in samenwerking met de Stuurgroep en ouderklankbordgroep ons leerplan uit. De Kairos Lerarenopleiding wordt vormgegeven door Christine Cornelius en Jack Stroop.

Jack Stroop is vrijeschoolleerkracht en coach. Hij coacht vrijeschoolleerkrachten onder meer op het Rudolf Steiner College in Haarlem en daarnaast regelmatig in het buitenland (o.a. China).

Lees meer over de Lerarenopleiding en de deelnemers.

Ondersteuning

Website (2017 - 2018):

  • Valerie Gibson-Valkenburg: website 2018 grafisch ontwerp en bouw, webbeheer
  • Nicoline Vink: content website, redactie nieuwsbrieven, (social) media
  • Floor van der Meulen: tekst nieuwsbrieven en website
  • Piet Oomes: film
  • Jan Seelen: illustraties
  • Sietske van der Pol, Cristian Romer, Liselotte Linthorst: webredactie
  • Foto's: Unsplash

Met dank aan: alle kritische meelezers

Periode 2014 - 2017
•    Ilja de Leeuw: stuurgroep notulen 2015
•    Floor van der Meulen: tekstredactie Startdocument, content website, nieuwsbrieven
•    Edith van Overveld: bouw en beheer eerste website


Extern advies en contacten
Het Kairos College in oprichting heeft vele adviseurs, die we regelmatig benaderen voor inspiratie, ruggespraak, kennis en expertise. Dit zijn met name bestuurders van Vrijescholen in Nederland, zoals Bart Hurkxkens, Wiebe Brouwers, Rob van der Meijden en Artho Jansen, en onderwijsadviseurs zoals Janneke Koch en Jos van Elderen. Ook onderhouden we nauw contact het het bestuur van de Vereniging van Vrijescholen en zijn we aangesloten bij het Netwerk Nieuwe Initiatieven. Er is regelmatig contact met Gemeente Amsterdam en met de werkgroep Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen bij het Ministerie van Onderwijs.
 

Werkgroepen

De thema-werkgroepen worden gevormd door ouders en leerkrachten. Zij dienen als denktanks voor het uitwerken van onze speerpunten in ons schoolplan. De werkgroepen ICT, Duurzaamheid en Koken/voeding verzorgden ieder in het schooljaar 2016-2017 een workshop voor de Kairos Lerarenopleiding. Op basis van de workshops werkten de deelnemers van de opleiding de thema's verder uit.

Tijdlijn

Tijdlijn Kairos College oprichtingsfase
Tijdlijn Kairos College oprichtingsfase
Missing media item.

Deelname Amsterdamse Scholen Challenge

In 2015 deed het Kairos College mee aan de Amsterdamse ‘Scholen Challenge’: Onze Nieuwe School. We deden mee met plan #39 en schreven ons Startdocument. Ons plan behaalde een mooie achtste plaats (van ca 150 deelnemers). De jury vond ons concept weliswaar niet helemaal innovatief (omdat de vrijeschool een bestaand schoolconcept is), maar wat betreft de te verwachten onderwijskundige kwaliteit en haalbaarheid scoorden we goed. Ook de aansluiting met de al bestaande basisschool Kairos werd geprezen.