Scheikunde banner
bijen
Schoenerstraat 7

Leren op het Kairos College

Wat is het Kairos College?

Het Kairos Tienercollege is een kleinschalige vrijeschool in Amsterdam-Noord in doorlopende leerlijn met basisschool Vrijeschool Kairos en het Geert Groote College Amsterdam (GGCA). Leerlingen blijven drie jaar op Kairos in heterogene klassen en stromen daarna door naar het GGCA. Het Kairos Tienercollege laat zich inspireren door de Waldorf Pedagogie. Lees hieronder meer over het concept Tienercollege.

Op het Kairos Tienercollege leer je hoe te leren, we vertellen niet wat je moet denken. Je ontwikkelt je tot een actieve leerling, een creatieve, flexibele denker en daadkrachtige doener. Iemand met vertrouwen om de uitdagingen van de wereld aan te gaan. Je leert samen met je klasgenoten èn je ontwikkelt jezelf. Je leert je doel in het oog te houden, ook als het tegen zit. Wat jij doet, doet er toe!

 Kairos College speerpunten:

 • Doorlopend curriculum 4 - 18 jaar

Het Kairos College sluit aan op het onderwijs van basisschool Vrijeschool Kairos en maakt een doorlopend Waldorf-curriculum compleet in Amsterdam-Noord. We staan voor een soepele overgang van basisschool naar middelbare school.  Uiteraard kunnen leerlingen van andere basisscholen prima instromen. Lees hier meer over Waldorf onderwijs.

 • Leren met hart, hoofd en handen

Op het Kairos College wordt lerenmaken en beleven gecombineerd, geïntegreerd en afgewisseld. Dagelijks krijg je vakoverschrijdende periodelessen, wekelijks kunst- en ambachtsvakken, spel en beweging. Lees hier meer.

 • Heterogene klassen: Geen selectie op niveau

Op het Kairos College zit je in heterogene klassen met leerlingen van jouw leeftijd, ongeacht je cito advies. De periodelessen, beweging-, kunst- en ambachtsvakken volg je met de hele klas; voor de kernvakken leer je op je eigen niveau en tempo.

 • Samen en individueel

Je wordt op onze school gestimuleerd je te verdiepen in je eigen interesses en een eigen leerroute te volgen. Tegelijkertijd zijn we een school waar je veel leert van en met elkaar. Onze school is een leergemeenschap waar iedereen -leerlingen, leerkrachten en ouders- zijn of haar eigen waardevolle bijdrage levert. Lees meer.

 • Natuur en duurzaamheid 

Het Kairos College wordt de meest duurzame school van Amsterdam! We zijn ons bewust van duurzaamheidsvraagstukken en circulaire processen in denken en in doen, in lesstof en -materialen, in schoolgebouw en -plein en in interactie met onze omgeving. Elk leerjaar heeft een periode waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Bij de heemkunde lessen werken we op de boerderij en in de moestuin: een basis voor verantwoording en respect voor de aarde.

 • Autonoom leraarschap

Onze leerkrachten ontwerpen zelf hun lessen en kiezen hun eigen werkvormen. Dit levert persoonlijk en geïnspireerd onderwijs op: geen les is hetzelfde. De leerkrachten werken samen in zelfsturende en zelflerende teams om elkaar te ondersteunen en om samenhang tussen de verschillende vakken te verzorgen. Lees meer.

 • ICT

Op het Kairos College gebruiken we technologische en digitale middelen op een effectieve en inspirerende manier. We kijken goed hoe en wanneer media en technologie worden ingezet: als lesondersteuning, in creatieve processen en als communicatiemiddel.

 • Wereldburgerschap

Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Op het Kairos College gaan we uit van radicale gelijkwaardigheid van ieder mens en van alle culturen. We onderwijzen geen religie, maar bestuderen wereldreligies en filosofieën. Menselijkheid is de verbindende factor. Persoonlijke vrijheid gaat hand in hand met sociale verantwoordelijkheid. Respect voor elkaar en de omgeving.

For me, the different religions are beautiful flowers from the same garden, or they are branches of the same tree. 

Mahatma Gandhi 

Mindmap speerpunten Kairos College
Diagram speerpunten

Kairos Tienercollege

Per 1 augustus 2020 gaat Kairos College verder als Kairos Tienercollege. Stichting Kairos College, Geert Groote College Amsterdam en Vrijeschool Kairos werken hierin samen. De doorlopende leerlijn van 0-18 jaar komt hiermee een grote stap dichterbij!

Waarom zijn we zo blij met deze stap? 

 • Het is een volgende stap in het realiseren onze droom,  samen met stevige, stabiele en pedagogisch sterke vrijescholen.

 • We werken nauw samen met het GGCA en Vrijeschool Kairos, om het vrijeschoolleerplan van 0-18 jaar (weer) mooi vorm te geven.

 • De leerlingen stromen na drie jaar Kairos door naar het GGCA en om daar de examenroutes te volgen naar diploma vmbo-t, havo of vwo.

 • Een kleine school: Kairos Tienercollege groeit de komende jaren telkens met 1 klas van 25 leerlingen. In afstemming met het GGCA komt daar op termijn een tweede stroom bij.

Hoe ziet het er uit voor schooljaar 2020-2021?

 • In schooljaar 2020-2021 heeft Kairos Tienercollege 2 klassen: de huidige 7e klas (= leerjaar 1 VO) wordt klas 8 (=leerjaar 2 VO) en er start een nieuwe klas 7, bestaande uit 25 leerlingen.

 • De schooldag begint om 9:00, het rooster is dagelijks gelijk opgebouwd en de leerlingen zijn elke dag om dezelfde tijd uit.

 • In principe is er geen huiswerk, mits de tijd op school goed wordt gebruikt.

 • De klassen zijn heterogeen van samenstelling: leerlingen met vmbo-t, havo en vwo advies zitten bij elkaar in de klas en werken op eigen niveau.

 • Elke dag start met periode-onderwijs van de klassenleerkacht.

 • Elke dag biedt een afwisseling van belevend leren, cognitieve vakken, kunst -en ambachtsvakken en beweging.

 • Leerlingen gaan in Amsterdam Noord naar school.

Schoolloopbaan

Na de eerste drie jaar op Kairos Tienercollege in Amsterdam Noord stromen de leerlingen door naar het GGCA in Amsterdam Zuid. Het GGCA is ook een vrijeschool voor voortgezet onderwijs, dus werkt vanuit hetzelfde pedagogisch didactische uitgangspunten. Op het GGCA worden de leerlingen begeleid naar de eindexamens op hun niveau. 

Het Kairos College is erg blij om nauw samen te werken met het GGCA, waar alle expertises en faciliteiten voorhanden zijn om de leerlingen optimaal te begeleiden in het examentraject.

Idealen

We zien deze samenwerking als een belangrijke stap richting het ideaal: vrijeschoolonderwijs toegankelijk  maken èn houden voor alle geïnteresseerde leerlingen in de regio Amsterdam.

Daarnaast bereiken we zo een tweede ideaal: de doorlopende leerlijn van 0-18 jaar (weer) gestalte te geven. We streven ernaar de basisschool en het VO op elkaar aan te sluiten en soepel in elkaar over te laten gaan, o.a. door uitwisseling van vakdocenten over en weer. In schooljaar 2019-2020 is dit al ingezet.

Een derde ideaal dat hiermee samen hangt is de latere selectie op niveau. Dat kinderen al op hun twaalfde een schooltype kiezen vergoot de kansenongelijkheid in het onderwijs. Onze leerlingen blijven langer in een heterogene klas en ontwikkelen zich breed en met elkaar: de school als een mini samenleving.

Zie hieronder een afbeelding van de doorlopende leerlijn van klas 1 t/m klas 12 in het Waldorf onderwijs.

Waldorf Curriculum klas 1 - 12 visual
Waldorf Curriculum klas 1 - 12

Locatie: Schoenerstraat 7

Per augustus 2020 is Kairos Tienercollege gevestigd op Schoenerstraat 7.

We delen dit gebouw met Agora-Damstede 2, ook een nieuwe school in Amsterdam. 

Het is een ruim pand, waar beide scholen voldoende plek hebben. Kairos gebruikt hier meerdere lokalen die om een centraal binnenplein liggen, met een eigen ingang. Er is veel buitenruimte om de school en een eigen gymzaal voor beide scholen.

Het schoolgebouw is in de jaren 70 gebouwd als huishoudschool en was tot enige tijd terug in gebruik door het Rosa Beroepscollege.

Kairos Tienercollege zal naar verwachting tot en met schooljaar '22/'23 in dit gebouw gehuisvest zijn. In de loop van deze periode wordt door Gemeente Amsterdam in samenspraak met het schoolbestuur uitgekeken naar een goede (permanente) vervolglocatie.

locatie: Schoenerstraat 7 Amsterdam
Schoenerstraat 7
Schoolgebouw Schoenerstraat 7 int.
Schoenerstraat 7 int.

 

Waar komt de naam Kairos vandaan?

In oude Griekse verhalen bestonden twee goden van de Tijd: Chronos en Kairos. Chronos, de vader van oppergod Zeus, ging over de tijd van de klok, de tijd die we meten en tellen. Kairos, de jongste zoon van Zeus, was de god voor de gunstige tijd, de momenten waarin iets speciaals of moois gebeurt. Kairos kon je een bijzonder ogenblik geven waarin je ineens diep van binnen wist wat het juiste was om te doen. Hij had maar één haarlok en als je hem op het goede moment vastgreep aan die ene haarlok dan kreeg je opeens een vol inzicht of je ervoer een intense schoonheid. Kairos droeg een weegschaal waarmee hij de juiste maat afwoog voor alles wat je deed en wilde. Van hem leerde je dat concentratie, aandacht en rust nodig waren om zijn scheppende, beslissende kairos-momenten te kunnen pakken. Diende zo’n beslissend moment zich aan, dan moest je niet aarzelen. Met zijn vleugels aan rug en voeten kon Kairos snel gevlogen zijn!

 

Moment
.