Meetkunde
Scheikunde banner
Boerderij

Op school

Actueel

Aanmelden voor schooljaar 20/21

Er zijn geen plaatsen beschikbaar voor schooljaar 20/21!

Per mail kunt u uw kind op de wachtlijst zetten. Dit kan via: jnelissen@kairostienercollege.nl. Zodra er dan een mogelijke plaats beschikbaar is wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Je schoolloopbaan

Hoe ziet het er uit voor komend schooljaar 2020-2021?

 • In schooljaar 2020-2021 zijn er 2 klassen:
  de huidige 7e klas (= leerjaar 1 VO) wordt klas 8 (= leerjaar 2 VO)
  en er is een nieuwe klas 7 gestart, bestaande uit 25 leerlingen.

 • De schooldag begint om 9:00, het rooster is dagelijks gelijk opgebouwd en de leerlingen zijn elke dag om dezelfde tijd uit.

 • In principe is er geen huiswerk, mits de tijd op school goed wordt gebruikt.

 • De klassen zijn heterogeen van samenstelling: leerlingen met vmbo-t, havo en vwo advies zitten bij elkaar in de klas en werken op eigen niveau.

 • Elke dag start met periode-onderwijs van de klassenleerkacht.

 • Elke dag biedt een afwisseling van belevend leren, cognitieve vakken, kunst -en ambachtsvakken en beweging.

 • Leerlingen gaan in Amsterdam Noord naar school op onze nieuwe locatie: De schoenerstraat 7.

Verdere schoolloopbaan

Na de eerste drie jaar op Kairos (Tiener)college in Amsterdam Noord stromen de leerlingen door naar het GGCA in Amsterdam Zuid. Het GGCA is ook een vrijeschool voor voortgezet onderwijs, dus werkt vanuit hetzelfde pedagogisch didactische uitgangspunten. Op het GGCA worden de leerlingen begeleid naar de eindexamens op hun niveau. In principe is het dan ook mogelijk om over te stappen naar een andere middelbare school, als daar plaatsingsruimte is.

Het Kairos College is erg blij om nauw samen te werken met het GGCA, waar alle expertises en faciliteiten voorhanden zijn om de leerlingen optimaal te begeleiden in het examentraject

Algemene informatie

Zorg

Het Kairos College heeft geen extra zorgfaciliteiten, dus we kunnen geen leerlingen aannemen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Verdeling van niveaus in de klas

Wij streven naar een evenredige verdeling naar niveaus in de klas en zullen daarop selecteren bij aanmelding. Bij gemengde adviezen wordt uitgegaan van het laagste advies.

 

Hart, hoofd en Handen

Het onderwijs op het Kairos College is veelzijdig: 

 • je krijgt de kernvakken zoals wiskunde, Engels en geschiedenis, 
 • ambachtelijke vakken zoals hout- en metaalbewerken,
 • kunstvakken zoals muziek, koorzang, tekenen en toneel,
 • en veel beweging: sport en spel.

We noemen dit onderwijs voor hart, hoofd en handen. Het gaat bij ons om ervaren, denken en doen. Deze brede ontwikkeling komt zeker van pas: veelzijdigheid en creativiteit zijn eigenschappen waarmee je je goed voorbereidt op de toekomst. 

Door ons brede lesaanbod ontdek je waar je talenten liggen en waarvoor jij warm loopt. Uiteraard gaat het erom dat je je eindexamen haalt. En wij streven ernaar dat je méér leert. Je ontwikkelt sociale, emotionele en praktische vaardigheden even goed als academische vaardigheden. Zodat je kunt worden wie je bent.

Op het Kairos College willen we je plezier in leren meegeven, dat je nieuwsgierig blijft om te onderzoeken en uit te proberen: je leven lang!

Lessen en rooster

Een rustig rooster:

Dagen van 9:00-15:30, alleen woensdag 9:00-13:00.

Periodeonderwijs

Gedurende je hele schooltijd volg je iedere dag periodeonderwijs. Je werkt dan drie weken lang, iedere dag twee uur, aan één vak of onderwerp. Een groot deel van de jaarlijkse lesstof wordt in de periodes behandeld, op een vakoverschrijdende manier. Bijvoorbeeld 'Ontdekkingsreizigers' bij het vak geschiedenis in klas 7.

Tijdens het periodeonderwijs kun je je echt verdiepen in een vak. Er is ruimte voor van alles: onderzoek, proefjes, presentaties, muziek, tekenen, verhalen, video, filosofie. Je werkt de gezamenlijke lesstof op je eigen niveau uit en stelt je eigen leerdoel vast. Ook kies je manieren waarop je je nog beter kunt verdiepen in het onderwerp. Wil je meer onderzoekend aan de slag? Of bijvoorbeeld creatief?

In het periodeonderwijs zijn er zelden lesboeken en maak je zélf je leermateriaal. In een schrift beschrijf je wat je geleerd hebt, werk je opdrachten uit en maak je illustraties. Afhankelijk van het vak kun je ook een ander medium gebruiken om verslag mee te doen. Zo creëer je je eigen en persoonlijke lesboek of lesverslag. En omdat je dit helemaal zelf hebt gemaakt, ken je de lesstof al behoorlijk goed als je moet gaan leren voor een proefwerk.

Alles hangt met elkaar samen. In het periode onderwijs leer je veel over processen in de natuur en de ontwikkelingen in de wereld. We bekijken de samenhang:  Wat je leert bij geschiedenis heeft vaak raakvlakken bij economie en maatschappijleer, maar ook bij biologie of scheikunde. En dán wordt het pas echt interessant.

Periodeschrift-neerslag
Periodeschrift-neerslag

Kernvakken

Naast het periode onderwijs, waarin een groot deel van de jaarlijkse lesstof wordt behandeld door je eigen mentor, krijg je natuurlijk ook les in de moderne vreemde talen en wiskunde. Deze vakken worden meestal door andere docenten (vakdocenten) gegeven, tenzij je mentor daarvoor gecertificeerd is.

Kunst, ambachts- en bewegingslessen

Op het Kairos College krijg je elke dag kunst-, ambacht- en/of bewegingslessen. Houtbewerking, koorzang, textiel, smeden: er komt van alles voorbij in je schoolcarrière. Hiermee leer je je eigen talenten kennen, weet je waar je enthousiast van wordt en kom je soms ook weerstand tegen. Je kunt iets leren door erover na te denken, maar je leert ook veel dingen door ze te ervaren, te doen en te beleven. Daarmee ontwikkel je je veelzijdig en dat levert je veel op: creativiteit, oplossingsgerichtheid, veerkracht en zelfvertrouwen.

Houtbewerking
Houtbewerking

Heemkunde

Je krijgt het vak heemkunde, onderzoek naar de eigen leefomgeving. Maandelijks werken we op de boerderij, met de seizoenen mee. 

 • In klas 7: Dieren verzorgen en onderhouden. Voederen, stallen schoonmaken, schapen scheren en wat er meer te doen is.
 • In klas 8: De moestuin. Aarde voorbereiden, zaaien, planten, spitten, wieden, oogsten.. en koken!
Bordtekenening kringloop van de natuur
Kringloop bordtekening

Verschillende niveau's in een klas

Wij zijn er geen voorstander van dat je op je 12e jaar naar verschillende scholen gaat, gebaseerd op cognitief niveau. Iedereen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen op eigen tempo. De vroege selectie op 12 jaar is vaak nadelig voor leerlingen die zich wat later ontwikkelen: zij krijgen soms weinig kans om 'op te stromen'. En 'slimme' kinderen worden vanaf hun 12e vaak vooral getraind in academische vaardigheden, terwijl zij ook baat hebben bij het aanspreken van hun creativiteit en juist ook leren door te doen, te bewegen en te maken. 

Op het Kairos College vinden we het belangrijk dat je elkaar kent en waardeert, ongeacht de verschillen. Het gevarieerde lesaanbod biedt je de kans om heel veel vaardigheden te ontwikkelen. Sommige kinderen zijn beter in rekenen, andere kunnen juist goed zingen of houtbewerken. Het zijn allemaal waardevolle talenten! Door samen te werken en leren stimuleer je elkaar en kom je verder. Net als later als volwassenen: Samen vormen we de maatschappij.

Jack stroop over de doorgaande leerweg

 

Samen en individueel

Samen leer je meer

Op het Kairos College vinden we het belangrijk dat je je ten volle kunt ontwikkelen. We stimuleren daarom iedere leerling zijn of haar interesses en eigen leerroute te volgen. Tegelijkertijd vinden we gezamenlijkheid op school belangrijk. Mét elkaar leer je namelijk meer dan alleen! Daarom hebben we een breed lesaanbod dat je gezamenlijk volgt, ongeacht je eindexamenprofiel. Bij onze gezamenlijke vakken kom je in aanraking met zaken waar je zelf niet zo gauw opkomt of die misschien niet in jouw straatje passen. Je ziet dat klasgenoten soms anders dan jij te werk gaan, en leert elkaar in ieders eigenheid waarderen. Juist door samen bezig te zijn, leer je jezelf beter kennen.

Jack Stroop: Verbinding

Persoonlijke leerweg

Op het Kairos College willen we je meegeven dat jij eigenaar bent van je leerproces. Bij het onderwijs in de kernvakken, zoals de moderne vreemde talen en wiskunde, word je gestimuleerd om op je eigen niveau en op je eigen tempo te werken. Wekelijks zijn er vrije werkuren. Je hebt dan ruimte om te werken aan een eigen (korter of langer) project, een eigen onderzoek, een 'start-up' met een groep leerlingen, of een schoolbreed project. 

Stages.

We vinden het  belangrijk dat je tijdens je schooltijd zoveel mogelijk kunt leren, ook van het echte leven en de beroepspraktijk. Je loopt dus een aantal keer stage, bijvoorbeeld in een zorginstelling, een winkel, een horecabedrijf of een ambachtelijk bedrijf.

Portfolio

Op het Kairos College werken we met een persoonlijk portfolio. Hierin beschrijf je jaarlijks je leer- en ontwikkelingsdoelen. Het portfolio helpt je inzicht te krijgen in jouw interesses en kwaliteiten. Het helpt je te reflecteren op jouw manier van werken en leren en de juiste stappen te zetten.

Leerling-mentor-ouder.

Een paar keer per jaar bespreek je samen met je mentor jouw leer- en ontwikkelingsdoelen en jouw jaarproject: je kijkt terug en maakt nieuwe plannen. Ook reflecteer je jaarlijks met je mentor en ouder(s) op je portfolio, je schoolresultaten en eigen projecten.

Kunstonderwijs en meetkunde ineen
Kunstonderwijs en meetkunde

Communicatie met school

Om te zorgen dat elke vraag of zorg bij de juiste persoon komt en goed wordt behandeld, hanteert de school de volgende communicatielijnen:

Wie:

 • Heeft u een vraag of zorg over uw eigen kind en/of de klas, stel die dan in eerste instantie aan de klassenleerkracht. Komt u er samen niet uit, of is de vraag klasoverstijgend, dan kunt u in gesprek gaan met de schoolleiding.

 • Heeft u een vraag of zorg over het onderwijs in het algemeen en/of het schoolbeleid, stel die dan aan de schoolleiding.

Hoe:

 • Per email kunt u een gesprek aanvragen met klassenleerkracht of schoolleiding.

 • Klassenleerkracht en schoolleider proberen altijd binnen 2 werkdagen te reageren op een email en een afspraak voor te stellen. 

 • Inhoudelijk wordt niet gereageerd op emails. De ervaring leert dat inhoudelijk emailverkeer vaak voor misverstanden zorgt, veel tijd kost en meestal niet tot een oplossing leidt. Bovendien kunnen er geen concrete afspraken in worden gemaakt.

 • Van elk gesprek wordt een kort verslag gemaakt, dat door alle betrokkenen wordt ondertekend. Op deze manier zorgen we ervoor dat afspraken voor iedereen helder zijn.

Afspraken en protocollen

Het schoolbeleid omtrent te laat komen en verzuim, met conflicten en onwenselijk gedrag leest u hier:

Leerlingprotocollen

Veiligheidsprotocollen

Sociale veiligheidsprotocollen

 

Vertrouwenspersoon en klachten

Intern Vertrouwenspersoon

Jack Stroop, lerarencoach en Regenboogtrainer, is onze interne vertrouwenspersoon. U kunt contact met hem opnemen per e-mail.

Extern vertrouwenspersoon

Pepita David
Adviespraktijk David & van Wezel
p.david@planet.nl
06-34348288

Klachten

We doen ons uiterste best om samen met de leerlingen en ouders een goede leer- en leefomgeving te creëren. Toch kunnen er klachten zijn over de school, de schoolleiding of de medewerkers. Heeft u klachten dan is de procedure als volgt:

 • Betreft de klacht een leerling of iets wat in de klas gebeurt, dan vragen we ouders via e- mail een afspraak met de leerkracht te maken.
 • De leerkracht zal binnen twee dagen via e-mail of telefoon contact met de ouders opnemen.
 • In de meeste gevallen kan het probleem door middel van goed onderling overleg tussen ouders en de leerkracht worden opgelost.
 • Komen de ouders en de leerkracht er niet uit, dan kunnen ouders contact opnemen met de schoolleider.
 • Mocht ook langs deze weg geen oplossing worden gevonden, dan kan er een beroep gedaan worden op de interne vertrouwenspersoon van de school.
 • Is dit vanwege de aard van de klacht niet mogelijk of verloopt de afhandeling niet naar tevredenheid, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.