Wereldkaart met Waldorf scholen
Sekem
Solviksolan in Järna
Ecole Waldorf Avignon
Waldorf school Järna

Wat is Waldorf?

Onderwijsvisie en missie

Het Kairos College is een Waldorfschool of Vrijeschool. Wij kiezen voor de internationale benaming: Waldorfonderwijs of Waldorfpedagogie. We behoren hiermee tot een wereldwijde onderwijsstroming die al bijna honderd jaar bestaat. 

De Waldorfpedagogie is een stroming binnen het onderwijs die hoofd, hart en handen aanspreekt. Ze is gebaseerd op een hedendaagse interpretatie van de antroposofie.

De Waldorfpedagogie streeft ernaar kinderen op te voeden tot vrij denkende, daadkrachtige mensen, die rijk zijn aan verbeelding. Met een rijke verbeelding sta je flexibel, creatief en oplossingsgericht in het leven. De Waldorfpedagogie wil leerlingen inspireren voor een leven lang leren en hen in staat stellen hun eigen, unieke capaciteiten en persoonlijkheid volledig te ontwikkelen.

Belangrijke aspecten van Waldorfonderwijs zijn:

  • Het is ontwikkelingsgericht onderwijs: Lesaanbod, leerstof en thema's sluiten steeds aan bij de ontwikkelingsfasen van de kinderen, gebaseerd op de Algemene Menskunde van Rudolf Steiner.  
  • Het onderwijs is ritmisch: is sprake is van regelmaat en herhaling. Er is ritme in de dagopbouw met vast elementen, in het weekrooster en in de jaaropbouw met steeds terugkerende jaarfeesten, reizen, stages en de kooruitvoering.
  • Het onderwijs is ademend: er is afwisseling in de wijze waarop leerlingen worden aangesproken en de verschillende lessen die worden aangeboden. Cognitieve vakken worden afgewisseld met kunst-, ambachts- en bewegingslessen.
  • Waldorfscholen streven ernaar levend onderwijs aan te bieden. Onderwijs dat aansluit bij de concreet ervaarbare wereld van de leerling. Leren is niet iets dat uitsluitend met het hoofd gebeurt, maar een activiteit waarbij de hele mens betrokken is. Naast het cognitieve, leren de leerlingen door beelden en verhalen, ervaren en beleven. 
  • Waldorfleerkrachten streven ernaar het hele kind aan te spreken; kinderen te steunen in hun ontwikkeling als mens en hen op een betekenisvolle manier les te geven. 
  • Natuurbeleving en respect voor de aarde zijn verweven in het onderwijs en in het jaarritme van de school. Het gebruik van natuurlijke materialen in spel en ambachten cultiveert een verbinding met de natuur. Op veel Waldorfscholen wordt tuinbouw gegeven als vakles, zodat leerlingen actief kennismaken met de ecologische samenhang tussen mens, plant en dier.
  • Het Waldorf curriculum is een zeer doordacht en uitgewerkt doorlopend curriculum van klas 1 tot en met klas 12, dus vanaf 6-jarige leeftijd tot en met het 18e jaar van een leerling, geheel afgestemd op de leeftijdfasen van het opgroeiende kind.
Waldorf Curriculum klas 1 - 12 visual
Waldorf Curriculum klas 1 - 12

Waldorf: een 100-jarige onderwijstraditie

"De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken."

Dr. Rudolf Steiner

'Waldorf' heeft geen speciale betekenis, maar wel een bijzondere geschiedenis. De naam is afgeleid van de sigarettenfabriek Waldorf-Astoria in Stuttgart (Duitsland) waar in 1919 een school werd opgericht voor de kinderen van de werknemers. Het onderwijs op de school was vernieuwend en werd vormgegeven naar de ideeën van de filosoof Rudolf Steiner (1862-1925).

Naar het voorbeeld van deze school werden al gauw meer Waldorfscholen opgericht in Duitsland, maar ook in de rest van de wereld. In Nederland noemde men de scholen Vrijescholen omdat de scholen aanvankelijk zonder bemoeienis van de Staat werden opgericht. In België spreekt men van Steinerscholen en in de Verenigde Staten van Waldorf Schools.

In 2019 was er een wereldwijde viering van het honderdjarig jubileum:

Terugblik Waldorf100 Festival

Op vrijdag 20 september 2019 vond het Waldorf100 Festival plaats in DeFabrique in Utrecht. Het festival stond in het teken van 100 jaar vrijeschoolonderwijs. De film laat iets zien van een veelomvattend en dynamisch event voor de vrijeschool-beweging in Nederland. Meer zien? Bekijk de Waldorf100 Tijdcapsule op de website van de Verneiging van Vrijescholen!

Overal ter wereld waren er in september 2019 mooie vieringen ter gelegenheid van 100 jaar Waldorf onderwijs. En prachtige films nemen ons mee naar allerlei scholen:

Waldorf 100
Waldorf100 the film part 2

Inspiratie en toekomst

De Waldorfpedagogie is nog steeds zeer actueel, ook al is de wereld enorm veranderd sinds de eerste Waldorfschool. Met het Kairos College putten we uit de rijkdom die het vernieuwende Waldorfonderwijs wereldwijd heeft voortgebracht.

Daarnaast nemen wij alle ruimte voor inspiratie van andere onderwijsvernieuwers, denkers en wetenschappers om met open blik te kijken naar de huidige tijd en wat de leerlingen nu nodig hebben. Onze inspiratoren zijn onder andere: Gert Biesta, Michael Fullan, Ken Robinson, Joke Hermsen, John Hattie, Friedrich Schiller, Martha Nussbaum en Hannah Arendt.

Lees hier ons Startdocument Kairos College

Vrijeschoolonderwijs in Nederland

Waldorf Internationaal

Overzicht

Een overzicht van alle Waldorfscholen en kinderopvangorganisaties op de hele wereld ziet u hier.

Inspirende beelden

Waldorf For All is een korte film over een aantal publieke Waldorfscholen in California (een relatief bijzonder verschijnsel: op veel plaatsen in de wereld ontvangen Waldorfscholen geen staatsbekostiging). 

Waldorf For All

De High Mowing School is een Waldorf school voor voortgezet onderwijs in Southern New Hampshire, met een campus waar sommige leerlingen ook overnachten. De film is gemaakt door een net afgestuurde leerling van de school.

High Mowing School

Wat is Waldorf onderwijs: een heldere uitleg in bewegende beelden:

Waldorf Education

 

Duurzame inspiratie

Op het Rudolf Steiner College in Haarlem krijgen leerlingen wekelijks tuinbouw als vakles.

Leraren, leerlingen en personeel van de Steiner School in Lier (België) leggen uit wat Steineronderwijs is (de Belgische naam voor Waldorfscholen), en meer specifiek hoe de cursussen "duurzaam leven" in het onderwijs passen.

Steiner School in Lier

Sekem is een zeer inspirerend duurzaam initiatief in Egypte, dat onder andere een Waldorf school, vergroening van de woestijn en biologisch dynamische landbouw behelst.

Sekem

Meer over Sekem op VPRO Tegenlicht: Groen Goud en Groen Goud 2